Hakkepuidu tootmine

Osutame puidu hakketeenust mobiilsete puiduhakkurite abil kliendile sobivas asukohas.

Nii võsa, raiejäätmed kui kännud, samuti puidust ehitusjäätmed on paljudele probleemiks!

Tänu puidule, kui väärtuslikule küttematerjalile ning järjest kasvavale nõudlusele saab erinevatest puidujääkidest väga lihtsasti vabaneda. Puiduhakkega tegelevatel ettevõtetel on olemas nii mobiilsed puiduhakkurid kui vajalikud transpordivahendid, et muuta kogu protsess võimalikult kiireks ja lihtsaks.

Ostame puiduhakke tootmiseks:
 1. Virnastatud võsa ja raidmeid
 2. Virnastamata võsa ja raidmeid
 3. Kasvavat võsa ja alusmetsa raideid
 4. Puidutööstuse jääke

Teostame:
 1. Alusmetsa puhastust
 2. Põlluservade puhastust
 3. Raidmete ja võsa koondamist
 4. Teostame lepikute giljotineerimist
 
Saada meile teade
+372 50 31 856
 

Kirjuta või helista ja küsi täpsemat infot:

Tootmisjuht: Jan Peitre
E-mail: jan.peitre@slgenergy.ee
Telefon: +372 50 31 856
 • Mida kujutab endast ette hakkepuidu tootmine?

  Hakkepuidu tootmine on keskkonnasõbralik moodus kütteaine saamiseks, sest üldjuhul kasutatakse toorainena võsa, kändusid, ohtlike maha võetud puid ja puidust ehitusjääke. 

  Hakkepuidu tootmise protsess sisaldab tüüpiliselt mõnda neist järgmistest sammudest:

  1. Puidu tootmisväljakule kokkukogumine või puidu äravedu teenusena. Sobilik materjal selleks on puhas puit, kännud, võsa, puidutööstuse jäägid, oksad, puhtad-värvivabad euroalused. 
  2. Kokku kogutud puitmaterjal lastakse läbi mobiilse puiduhakkuri, mille jaoks tuleks võimaldada raskeveokile sobilik ligipääs ja manööverdamis võimalus. 
  3. Puiduhakkuriga hakitud puitmaterjalist saab hakkepuit ehk kütteaine.
  4. Valdav enamus Eesti katlamajadest töötab tänasel päeval hakkpuidul.

  On oluline märkida, et spetsiifilised detailid hakkpuidu tootmiseks olenevad ka kasutusel olevast materjalist. Eestis on hakkepuidu tegemisel enam levinud praktikaks kuivatatud metsatöötlemise jääkide hakkimine ladustamiskohas. Tarbijale tarnitakse seejärel valmistoode. Hakkepuidu hulka ei tohi sattuda kive ja metalli, sest see võib põhjustada küttekatla rikkeid. 

  SLG Energy pakub virnastatud võsa ostu teenust üle Eesti. Oleme teie poolt pakutavast kasvavast ja virnastatud võsast huvitatud. Tegemist on keskkonnasõbraliku viisiga kinnistule kogunenud puitjäätmetest vabanemiseks. Olgu selleks puude langetamisel tekkinud puutüved, kännud ja oksarisu või võsastunud ala korrastamine. 

 • Hakkepuidu hind

  Eestis on puidu kasutamine energiaallikana aastast aastasse järjest aktuaalsemaks muutumas. Puiduhakke hind on erinevate tegurite koostöös pidevas muutumises, seda eriti viimaste aastate jooksul. Arusaadavalt pööravad inimesed suuremat tähelepanu oma arvete suurusele. Puiduhakke hind on muutunud suuresti tulenevalt Euroopa Parlamendi nõudest vähendada alternatiivsete energiaallikate, muuhulgas põlevkivi, kasutamist. Taastuvenergia direktiivi muutmise üldeesmärgiks saab lugeda taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamist. Hakkepuit on loetud keskkonnasõbralikuks kütteallikaks, sest üldjuhul on toormaterjalina kasutuses võsa, oksad, kännud jm taastuv loodusvara. 

  Hinna kõikumine on viimastel aastatel liikunud vahemikus 5-25 eurot kuupmeetri kohta. 2023 aasta esimese kvartali hakkepuidu hind jäi vahemikku 10-14 eurot. Peamiseks hinna kujundajaks võib pidada nõudluse ja pakkumise suhet. Lõplik hind sõltub ka puidu kvaliteedist ja hakkepuidu kogusest. Meie eesmärgiks hinna osas on igale osapoolele pakkuda õiglast hinna ja kvaliteedi suhet.

 • Võsa kokkuostuhinnad

  Võsa kokkuostuhinnad varieeruvad suuresti käesolevast materjalist, kogusest ja ligipääsetavusest. Kui tegemist on lihtsalt koduaia korrastamise käigus noore võsa eemaldamisega, millest vabanemine on pigem koormus kui kasu, võime üleliigsed oksad ja puidu okste äraveo teenusena 40€/h utiliseerida teie eest. Kui kasvav võsa on juba 5m+ kõrgusega ja kogused suuremad, näiteks raiesmikel, kraavides või tee ääres, saame hinnapakkumise teha peale tööga tutvumist. Kokkuostuhind lepitakse kokku enne virnastatud võsa hakkimist. Võsast vabanemine võib olla üllatavalt hea tuluallikas, sest hiljutiste andmete järgi on hakkepuidu hind pidevas kasvutrendis. Sellest olenemata pole vaid mõne kuupmeetri võsa müük kasumlik kui võtta arvesse ka näiteks transpordile kuluvat raha.