Okste ja puidu vastuvõtt

Okste ja puidu vastuvõtt

Männikul võtame tasuta vastu
järgmiseid puitmaterjale:

 1. Oksad
 2. Tüved
 3. Saepuru
 4. Euro/kaubaalused (puhtad - värvivabad)
 5. Saetööstuse jäägid
 6. Kände
* Kändude utiliseerimine 10€/m3 + km
* Puidujääkide utiliseerimine 10€/m3 + km

Teostame ka antud materjal transporti tõstukiga konteinerveokiga!
 
Vastuvõtt E-R 8.00 - 17.00 
Kontakt: +372 53 440 514
 • Jäätmeprobleem ja mõju keskkonnale

  Euroopa parlamendi andmetel tarbib iga Euroopa Liidu kodanik aastas tohutus koguses toormaterjali, tootes sealjuures lausa mitu tonni jäätmeid. Looduslikus aineringis lagundatakse kõik orgaaniline(sh puit, oksad, võsa) bioloogiliste lagundajate poolt ja jäätme probleemi ei teki. Murekohaks kujuneb see kui inimene oma tegevusega toodab jäätmeid koduhoovis või linnakeskkonnas, kus on nende lagundamiseks ebasoodsad tingimused. Jäätmete tekkel tuleks nende mõju keskkonnale viia minimaalseks. Ka koduse võsalõikuse puhul tuleb arvesse võtta okste äravedu ja võsa utiliseerimine. 

  Juhul kui sa tunned end veidi risu alla maetuna, on aeg appi kutsuda professionaalid. Tänapäeval on aeg raha ja paratamatult ei pea inimene igas elu valdkonnas kõigega hakkama saama. Aega lihtsalt napib. Muidu võiks ju neid üleliigseid oksi ja pilpaid hoovis põletada küll, kuid kui vaadata mis kogus juba ainuüksi ühest puust tuleb siis võib neid mitme puhul elu lõpuni põletama jääda. 

  Säästa enda aega, raha ja tervist kutsudes appi SLG Energy asjatundjad, kes puhastavad su hoovi puuokstest, kändudest ja muust puhtast puitmaterjalist. Sina aga kasuta enda aega tegevustele mida päriselt armastad. Puidujäägid saab ka ise viia Tallinnas Männiku tootmisväljakule, kus puidujäätmete vastuvõtt ja utiliseerimine on tasuta.

 • Ringmajandus

  Taaskasutus käib tootmis- ja tarbimismudeli ehk ametliku nimetusega ringmajanduse alla. Selle põhimõttel eksisteerivaid materjale ja tooteid jagatakse, laenatakse, korduvkasutatakse, parandatakse, uuendatakse ja võetakse ringlusesse võimalikult kaua. Seeläbi pikendatakse toote olelusringi. Teisisõnu üritatakse jäätmeid vähendada nii palju kui vähegi võimalik. 

  Sellise majandamise puhul: 
  1. väheneb surve keskkonnale
  2. paraneb toorainetega varustamise kindlus 
  3. suureneb konkurentsivõime
  4. väheneb kasvuhoonegaaside aastane koguheide

  Puidu ja oksajäätmete puhul on võimalik näiteks rentida oksapurustaja, et aiarisu muuta peenraid või kõnniteid katvaks multšiks, selle asemel, et multši kalli hinna eest aiapoodi ostma minna. Kännu saab võtta kasutusse laua või toolina. Euroalustest (mida saab üleliigsena osutudes SLG Energy tootmisväljakule tasuta viia) saab valmistada mööblit. 

  Kui ise aia koristusel tekkinud jäätmetega tegeleda ei viitsi või taha, siis selleks on loodud hea võimalus viia tekkinud aia, puidu, okste ja võsa jäätmed SLG Energy tootmisväljakule. Olemas on ka võimalus teenusena tellida jäätmete äravedu koduhoovist. SLG Energy tootmisväljakul muundatakse üleliigne puitmaterjal energiaks ja seeläbi minimeeritakse jäätmete koguhulka looduses. 

  Metsaomanikul on võimalik saada aruka majandustegevuse tulemusel lisasissetulekut metsatöötlemise jääkide realiseerimisest. Jätkusuutlik metsakoristus toob kasu nii metsa omanikule kui ka loodusele.

 • Puidu taaskasutus

  Taaskasutamine muutub inimeste seas järjest populaarsemaks ja mugavamaks tänu keskmise teadlikkuse tõusmisele ja olgem ausad- hindade kallinemisele. Puidu puhul tuleb lihtsalt oma loomingulised mahlad valla lasta nagu kasel mahl kevadel. Tuleb mõelda enne uue asja ostmist kas saab ehk kodus olemas olevat materjali kuidagi ära kasutada. Näiteks juhul kui jääb ehitusmaterjali üle, saab seda ära kasutada väiksemate projektide jaoks. Olgu selleks kasvõi koerakuut või nukumaja lapsele. Üleliigsete euroalustega saab samuti lõputult projekte ette võtta. Aiamööblist voodini, kontorilauast taimeriiulini. Maha lõigatud puu oksi saab kasutada kinnistu piiri tähistamiseks või aia ehitamiseks. 

  Kui taaskasutus ei ole siiski sinu teema siis tea, et on ka teisi lahendusi. Olgu tegemist oksa, võsa, puidu või kändudega. SLG Energy aitab hädast välja, teostab jäätmede äraveo ja utiliseerib need sinu eest. Muudame sinu jaoks ebavajaliku võsa enamuste jaoks vajalikuks elektriks. Toodame jääkidest hakkepuitu, mida kütteallikana kasutada saab. 


 
log pile
wood pile
timber scene
.
Ühest tihumeetrist puidust saab kolm puistekuupmeetrit hakkepuitu.