Link to: Müü enda võsa meile!

Hakkepuit

Nii võsa, raiejäätmed kui kännud, samuti puidust ehitusjäätmed on paljudele probleemiks. Kuidas tagada ilusad vaated, puhas metsaalune või kuhu viia ehitusjäätmed? Tänu hakkepuidule kui väärtuslikule küttematerjalile ning järjest kasvavale nõudlusele saab erinevatest puidujääkidest väga lihtsasti vabaneda. Puiduhakkega tegelevatel ettevõtetel on olemas nii mobiilsed puiduhakkurid kui vajalikud transpordivahendid, et muuta kogu protsess võimalikult kiireks ja lihtsaks.

Puiduhakkurid suudavad toota kuni 250 kuupmeetrit hakkepuitu tunnis ning ainsaks eelduseks on, et hakkimist vajav puitmaterjal oleks ladustatud pinnasel, kuhu pääseb raskeveokitega ja kus on võimalik nendega ka manööverdada. Sobivad erinevad laoplatsid, samas näiteks võsa või raiejäägid peaksid olema transporditud ja ladustatud mõne suurema tee ääres.

Hakkepuidu koguse mõõtmine käib lõpptoodangu alusel, hakkimise minimaalseks koguseks on 90 m3, mis moodustab ühe hakkepuidu veoki koorma. Energiatootmiseks kasutatava puidu puhul on väga oluline selle puhtus — plastik, metall, klaas, muld, kivid ja muud lisandid vähendavad märkimisväärselt lõpptoodangu kvaliteeti ning võivad puiduhakkurit kahjustada.

Puiduhakke lõpliku kokkuostuhinna kujunemisel mängib lisaks eelmainitud teguritele rolli veel transport ehk siis hakkimiskoha kaugus laoplatsist või katlamajast ning töötlemistingimused ja nendest tulenev ajakulu hakkimiskohas. Täpsema hinnapakkumise saamiseks palume võtta ühendust SLG Energy OÜ esindajaga.

Janar Eelmaa
+372 51 52 292
janar.eelmaa@slgenergy.ee

Andres Urbas
+372 52 36 807
andres.urbas@slgenergy.ee