Link to: Müü enda võsa meile!

Transport

Hakkepuidu transport

Pakume hakkepuidu transporditeenust 92 m3 liikuvpõrandaga poolhaagistega ja täihaagis-multiliftidega, mille konteineri mahud jäävad vahemikku 36 – 40 kuupmeetrit.

Kallurveod

Meie masinapargis on viis poolhaagisega kallurit, millega osutame transporditeenust. Veame erinevatest karjääridest puistematerjali – liiv, killustik, muld, pinnas, betoonitükid, väetis ja teravili.

Multiliftid

Osutame transporditeenust greifertõstukiga multilift-täishaagistega, mis sobivad mitmete erinevate materjalide veoks: oksad, jäätmed, kännud, vanaraud, rehvid jms.

35 €/h + KM

Andres Urbas
+372 52 36 807
andres.urbas@slgenergy.ee