Link to: Müü enda võsa meile!

Puidu hakkimine

Osutame puidu hakketeenust mobiilsete puiduhakkurite abil kliendile sobivas asukohas. Hakkurid sobivad ümarmaterjali, giljotiinvõsa, raiejäätmete, jäätmepuidu ja kändude hakkimiseks. Tegu on keskkonnasäästliku tehnoloogiaga, mille produkt sobib väga hästi kütteks nii suuremate kui väiksemate katlamajade või koostootmisjaamade tarbeks.

Janar Eelmaa
+372 51 52 292
janar.eelmaa@slgenergy.ee

Mobiilsete hakkurite puhul on oluline, et tooraine oleks puhas ja ei sisaldaks metalli, betooni, klaasi või muid jäätmeid, mis võiks hakkepuidu kvaliteeti või hakkurit kahjustada.

Lisaks hakketeenusele on meilt võimalik tellida ka hakkepuidu transporti.

Tehnilised võimalused

Terahakkurid

Jenz HEM 593

Doppstadt DW ja AK

Haamerhakkurid

Doppstadt AK630/600 ja Doppstadt DW3060/2560